بوسه عاشقانه

امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشیدمن از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم
اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیار
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

اس ام اس

امشب‌ هزار مرتبه‌ بی‌ تو دلم‌ شکست‌
یعنی‌ هزار مرتبه‌ مردم‌ برای‌ تو
من‌ راضی‌ام‌ به‌ این‌ همه‌ دوری‌ ، ولی‌ عزیز!
راضی‌ترم‌ به‌ اینکه‌ ببینم‌ رضای‌ تو

اس ام اس عاشقانه

خوش به حال فرهاد
که تلخ ترین خاطره زندگی اش هم شیرین بود . . .

 

شاید دیگران در نبودنت “سرم” را گرم کنند ، ولی “دلم” را هرگز . . .

پیامک

چه زیبا حرف میزنی ؟ تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن
از زاویه تو … آها دیدم
از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !

اس ام اس عاشقانه غمگین

کف بینی نکن ! دستی که به سویت دراز شده ، طالعش تویی !

پیامک عاشقانه

نازنین تر ز تو کَس نیست که یادش بکنم
سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم
تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست
تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم . . .

اس ام اس عاشقانه ۹۳

مهربانی ات را مرزی نیست
یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده . . .

اس عاشقانه

هرکس جای من بود ، می بُرید
اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه . . .

اس ام اس زیبا

فراموش کردنت کار آسانی است
کافی است دراز بکشم ، چشمهایم را ببندم و نفس نکشم !

اس ام اس جدید عاشقانه

هواشناسی اعلام کرد
آغوشت برای همیشه
گرم است !

اس ام اس جدید

از آزمایشگاه عشق میآیم
گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !

arsalan shapaloo |پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ | 18:32 |

ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ
ﺑﯽ ﮔﺰﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﺩ
ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﯿﻎ ﺗﯿﺰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮐﻒ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺍﺩ

اس ام اس عاشقانه حرف دل

ﺩﻟﻢ ﮏﯾ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﺞ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺗَﻨِﺶ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ!
ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮﺩ
ﻣﺜﻼ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ !

اس ام اس عاشقانه حرف دل

ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻭﻓﺎ ﮔﺎﻩ ﺯ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ / ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺷﺎﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﺻﯿﺪ ﺩﻝ ﻣﺎ ﻻﯾﻖ ﺗﯿﺮ ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ / ﺍﺯ ﺑﻬﺮ
ﺧﺪﺍ ﺁﺧﺮﺵ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﻣﺴﺘﻢ ﺯ ﻣﯽ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﺰ ﭘﺲ ﻣﺮﮔﻢ /
ﺻﺪ ﻣﯿﮑﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﮐـ ﻣﻦ ﺁﺑﺎﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ…

 

زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است . . .
اما این تقریبا برابر است با غمی که زندگی را ترک کنی ، بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش داری . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ / که به عمری نتوان دست در آثارش برد . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

این موهبت الهی ست صبح چشم بگشایی و یادت بیاید ، دوستی داری آبی تر از آسمان ، زلالتر از شبنم و روشنتر از صبح . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

زیباترین هنر دوست داشتن است !
اما زیباتر هنر بی صدا دوست داشتن است .

 اس ام اس عاشقانه حرف دل

عاشق شدم و عشق مرا بد نام کرد / داروغه شنید و مرا زندان کرد
در خلوت زندان به خود نالیدم / عاشق شود آنکس که مرا عاشق کرد . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

این روزها بدجور به تو آغشته ام ، از صافی ردم کن و ببین که جز تو هیچم نمی ماند . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

ستاره ها هیچ گاه از خاطر آسمان نمی روند ، بگذار دل من آسمان باشد و یاد تو ستاره . . .

اس ام اس عاشقانه حرف دل

مجنون تو کوه را از صحرا نشناخت / دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت
هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید / آنکس که تو را شناخت خود را نشناخت

 اس ام اس عاشقانه حرف دل

ﻣﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻢ !
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ : ﺁﯾﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ : ﺁﺭﯼ

اس ام اس عاشقانه حرف دل

کفرم را که در می آوری ، ایمانم به عشق بیشتر میشود !

 اس ام اس عاشقانه حرف دل

اگه می گفتی می خوامت دلم دیگه غصه نداشت / شب چشام خوابش می برد نیازی به قصه نداشت
اگه می گفتی می خوامت تو دنیا چیزی کم نبود / رو خاطرات خوبمون هاشور زرد غم نبود . . .

 اس ام اس عاشقانه حرف دل

گاهی “ دوست داشتن ” پنهان بماند قشنگ تر است
دوست داشتن را باید کشف کرد ؛
درک کرد ، و از آن لذت برد . . .

arsalan shapaloo |پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 18:47 |

عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است
گوش کردن نیست ، درک کردن است
دیدن نیست ، احساس کردن است
جا زدن و کنار کشیدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است
حتی تنها . . .

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست ، اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی … !

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

بند بند دل بنده به بند بند دلت بنده ، دلبند بنده ، دلم برات تنگه !

 

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد / عاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شد

گفته بودی یوسف گم گشته باز آید ولی / یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

پرندگانم را آزاد کردم ، زیرا فهمیدم “نداشتن” تنها راه از دست ندادن است

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

خیالت همه جا با من است

اما…

دلم گرمای بودنت را میخواهد

نه سردی خیالت را…

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

گاهی دلم ازهرچه آدم است میگیرد..

گاهی دلم ۲ کلمه حرف مهربانانه میخواهد..!

نه به شکل “دوستت دارم”یا”بی تو میمیرم”!

ساده شاید..

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

بی تو…

میان جمع نیستم

اما جمعیتی در من است

که به تو فکر می کند…

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

قلبمو میدم باهاش سرقلیون درست کنی،تابفهمی سینه سوخته مرامتیم…!

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

اگه کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی تو چشماش زل بزنی…

نمیتونی دوریش رو تحمل کنی…نمیتونی بهش بگی چقدر دوستش داری…

نمیتونی بهش بگی چقدر بهش نیاز داری.. برای همینه عاشقا دیوونه میشن…

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته شما
برایش اهمیت نداشته باشد
چون میخواهد آینده شما باشد . . .

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

قدر تو به اندازه ی صبر توست و رازهایت ، نهفته در صبرهایت . . .

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:
اول : پیدا کردن شباهت ها
دوم : احترام گذاشتن به تفاوت ها

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

جا برای من گنجشک زیاد است ولی…!
به درختان خیابان تو عادت دارم
عادتم داده خیال تو ، که یادم باشد
یاد من هم نکنی
بازبه یادت باشم!

 اس ام اس عاشقانه لیلی و مجنون

دست و بالم از حرف خالیست …
هرچه هست تویی و تو …
حرف نداری …

arsalan shapaloo |پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 18:47 |